Kompleksowy backup firmowych danych
DYSTRYBUCJA W POLSCE: ANZENA
STORAGECRAFT

Polityka prywatności
ważna do 24 maja 2018 r.

Polityka prywatności witryny www.stc-polska.pl

Na stronie internetowej www.stc-polska.pl udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma ANZENA Sp. z o.o. (dalej „StorageCraft”) oraz podmioty powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Dane o charakterze nieosobowym

Firma StorageCraft oraz podmioty powiązane są zobowiązane do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy www.storagecraft.pl wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Więcej informacji na temat mechanizmu „cookies” znajduje się w odrębnej polityce prywatności i wykorzystania plików „cookies” w serwisie internetowym ANZENA sp. z o.o.

Dane osobowe

StorageCraft oraz podmioty powiązane zbierają dane osobowe na potrzeby rejestracji zakupionych programów oraz świadczenia pomocy technicznej. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych

StorageCraft oraz podmioty powiązane stosują odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

Poprawność gromadzonych danych

StorageCraft oraz podmioty powiązane informują osoby, których dane dotyczą, o prawie do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym ANZENA sp. z o.o.

ANZENA sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach *.anzena.com.pl, *.anzena.eu, *.anzena.pl, *.stc-polska.pl, *.*.stc-polska.pl, *.stc-polska.com, *.stc-polska.com.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do ANZENA Sp. z o.o.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy firmy ANZENA sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy ANZENA Sp. z o.o. Na podstawie plików, logów mogą być generowane statystyki, stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania, w postaci takich statystyk, nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies na stronach internetowych ANZENA sp. z o.o.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach należących do ANZENA sp. z o.o. nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie ‘porcje’ informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies (niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika), utrudni korzystanie z witryn ANZENA Sp. z o.o., w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
• Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
• Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042
• Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
• Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Urządzenia przenośne:
• Android - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
• Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
• Blackberry - https://help.blackberry.com/en/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do ANZENA Sp. z o.o. zawierają odnośniki do innych stron WWW. ANZENA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www należących do ANZENA sp. z o.o.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu, zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies
obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma ANZENA Sp. z o.o.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma ANZENA Sp. z o.o. (dalej „ANZENA”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.

Anzena sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach *.anzena.com.pl, *.anzena.eu, *.anzena.pl, *.stc-polska.pl, *.*.stc-polska.pl, *.stc-polska.com, *.stc-polska.com.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Anzena Sp. z o.o.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000433503, kapitał zakładowy 200 000 zł, numer NIP 954-273-93-96, numer REGON: 243039293.

Inspektor ochrony danych osobowych

ANZENA, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:

 

ANZENA przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

ANZENA zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
 • świadczenia pomocy technicznej,
 • organizacji wydarzeń i szkoleń,
 • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
 • wysyłki newsletterów.

 

Dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z ANZENA (producenci i dostawcy oferowanych rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Poprawność gromadzonych danych

ANZENA informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 • Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 • Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Ograniczenia przetwarzania,
 • Przenoszenia danych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami ANZENA. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych ANZENA sp. z o.o.

Dane o charakterze nieosobowym

ANZENA jest zobowiązana do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn ANZENA, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

 

Urządzenia przenośne:

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do ANZENA zawierają odnośniki do innych stron WWW. ANZENA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do ANZENA.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 


 

ANZENA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000433503, kapitał zakładowy 200 000 zł, numer NIP 954-273-93-96, numer REGON: 243039293.

 

Kontakt

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

32 420 90 00
kontakt@anzena.pl

Webinarium 

Zobacz niezawodny backup z ShadowProtect SPX w akcji!

Najbliższy termin:

Realizacja: Agencja WMC